All posts tagged “Lokalni izbori

comments 4

Predizborna kampanja na Facebooku

Aktivnosti na društvenim mrežama vjerojatno ne mogu poslužiti kao dobar prediktor izbornih rezultata iz čitavog niza razloga. Ipak, ne može ih se niti odbaciti kao potpuno nevažne, kao što smo nedavno mogli vidjeti na izborima u SAD-u. Zastupljenost na Facebooku,…