All posts filed under “Analize

comment 0

Obiteljska propaganda

Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, kraće Istanbulska konvencija – mjesecima je predmet rasprave u domaćim medijima i na društvenim mrežama. Nije se, međutim, raspravljalo o fenomenu nasilja koji Konvencija adresira,…